Prodejní galerie výtvarného umění ve_Zlíně

Vedle realizace velkých sezónních výstav výtvarného umění a kulturních akcí pořádaných ve spolupráci s našimi partnery ve vybraných reprezentativních prostorách odpovídajících kapacitním a estetickým nárokům těchto událostí, jsme zde, ve stálé kamenné galerii ve Zlíně, rádi k dispozici jak návštěvníkům menších expozic, tak sběratelům a zájemcům o výtvarné umění. V portfoliu děl nabízených galerií Artrium ke koupi jsou zastoupeny kvalitní práce známých českých i světových výtvarníků, současných i nežijících. Díla jsou sběratelsky a investičně zajímavá, s prověřeným původem. Řadu regionálních i světoznámých autorů naše galerie přímo zastupuje.

K doplňkovým činnostem prodejní galerie Artrium patří též nákup uměleckých děl, sběratelských artefaktů a hodnotných starožitností. Rádi Vám poradíme a odpovíme na Vaše dotazy. Zajišťujeme také cenové odhady a restaurování předmětů kulturní a umělecké hodnoty. V neposlední řadě se zajímáme o publikace o výtvarném umění, jednak z pozice vydavatele, ale také obchodníka a propagátora.

Výstavním projektem, kterým zahajujeme provoz naší prodejní galerie a k jehož zhlédnutí si Vás dovolujeme srdečně pozvat, je velká prodejní výstava fotografií našeho váženého kmenového autora, mistra svého oboru a žánru, pana Jana Saudka. Pro více informací odkazujeme na stránku Aktuality, pro detaily o umístění prodejní galerie Artrium pak na stránku Kontakt. Těšíme se na setkání s Vámi!